logo  बिहिवार,३ श्रावण,२०८१(Thursday,18 July,2024 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

Recent News:
 • EDD-5
  वृन्दावन वनस्पति उधान, मकवानपुरको समबन्धमा महानिर्देशक श्री डा. राजेन्द्र के.सी. ज्युलाई जानकारी प्रदान गरिदै
 • EDD-5
  वनस्पति विभागको महानिर्देशक श्री डा.राजेन्द्र के.सी. ज्युलाई टिस्टुंग वनस्पति उधानमा स्वागत गरिदै
 • EDD-5
  वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुर
 • EDD-5
  Mountain Botanical Garden, Daman during snowfall
 • EDD-5
  Gnetum montanum
 • EDD-5
  उम्रिदै गरेका भोटे लहरा विरुवाहरु
 • EDD-5
  5
 • EDD-5
  4
 • EDD-5
 • रघुराम पराजुली

  रघुराम पराजुली (कार्यालय प्रमुख)
  Read More

 • श्री चन्द्रकला ठाकुर

  श्री चन्द्रकला ठाकुर (वैज्ञानिक अधिकृत)
  Read More

 • श्री अनिश कुमार कर्ण

  श्री अनिश कुमार कर्ण (सुचना अधिकारी)
  Read More

 • View all stafffs