logo  सोमवार,३ वैशाख,२०८१(Monday,15 April,2024 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG
Published Date Category Title Description Download
2024-03-27 सूचनाहरु आशयको सूचना

आशयको  सूचना

image
2024-01-30 सूचनाहरु दोश्रो त्रैमासिक प्रगति २०८०/८१

दोश्रो  त्रोमसिक प्रगति २०८०/८१

2023-12-07 प्रेस विज्ञप्ति राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार, २०८० सम्बन्धी सूचना image
2023-11-24 सूचनाहरु आशय सूचना image
2023-11-03 सूचनाहरु प्रथम त्रैमासिक प्रगति २०८०/८१
2023-10-03 सूचनाहरु बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

image
2022-07-06 सूचनाहरु वन नियमावली २०७९ बमोजिम वनस्पति उद्यानहरुमा शुल्क व्यवस्थापन गरिएको सूचना

वन नियमावली २०७९को प्रावधान अनुसार वनस्पति उद्यानहरुको शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था

image
2021-06-28 सूचनाहरु मकवानपुरमा भेटियोः भोटेलहरा

मकवानपुरमा भोटेलहरा फेला पर्यो

image