logo  शनिवार,११ असार,२०७९(Saturday,25 June,2022 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG
Published Date Category Title Description Download
2022-02-25 सूचनाहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

image
2022-02-11 सूचनाहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

image
2022-02-07 सूचनाहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना 

image
2022-02-05 सूचनाहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको

2022-01-20 सूचनाहरु सिलवन्दी दरभाउपत्र अाह्नवानको सूचना

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

image
2021-06-28 सूचनाहरु मकवानपुरमा भेटियोः भोटेलहरा

मकवानपुरमा भोटेलहरा फेला पर्यो

image