logo  आइतवार,२२ माघ,२०७९(Sunday,5 February,2023 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

वन नियमावली २०७९ बमोजिम वनस्पति उद्यानहरुमा शुल्क व्यवस्थापन गरिएको सूचना

वन नियमावली २०७९ बमोजिम वनस्पति उद्यानहरुमा शुल्क व्यवस्थापन गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७९-३-२२

वन नियमावली २०७९को प्रावधान अनुसार वनस्पति उद्यानहरुको शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था