logo  आइतवार,२२ माघ,२०७९(Sunday,5 February,2023 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

रिसर्च इन्टर्न दरखास्त फाराम

प्रकाशित मिती २०७९-९-६

सूचनामा माग गरिएको विवरण तथा कागजात इमेल dpromakwanpur@gmail मार्फत पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ । Short listed भएमा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुँदा सक्कल प्रमाणित कागजात साथ उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्