logo  आइतवार,२२ माघ,२०७९(Sunday,5 February,2023 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

Research Intern_Interview Notice_ 079

Research Intern_Interview Notice_ 079

प्रकाशित मिती २०७९-९-१३

जो जससँग सम्बन्ध राख्दछ ।
तोकिएको स्थान, मिति र समयमा मात्र स्वीकृत Research Intern आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता हुने भएकोले अन्तर्वार्ता हुने समय भन्दा १ घण्टा अगाडि उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ ।