logo  सोमवार,३ वैशाख,२०८१(Monday,15 April,2024 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

आशयको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०९०-१२-१४

आशयको  सूचना

Last Update On: २०९०-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

दोश्रो त्रैमासिक प्रगति २०८०/८१

प्रकाशित मिती २०९०-१०-१६

दोश्रो  त्रोमसिक प्रगति २०८०/८१

Last Update On: २०९०-१०-१६
पुरा पढ्नुहोस

आशय सूचना

image
प्रकाशित मिती २०९०-९-९

Last Update On: २०९०-९-९
पुरा पढ्नुहोस

प्रथम त्रैमासिक प्रगति २०८०/८१

प्रकाशित मिती २०९०-७-१७

Last Update On: २०९०-७-१७
पुरा पढ्नुहोस

बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

image
प्रकाशित मिती २०९०-६-१६

बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

Last Update On: २०९०-६-१६
पुरा पढ्नुहोस

वन नियमावली २०७९ बमोजिम वनस्पति उद्यानहरुमा शुल्क व्यवस्थापन गरिएको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७९-३-२२

वन नियमावली २०७९को प्रावधान अनुसार वनस्पति उद्यानहरुको शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था

Last Update On: २०७९-३-२२
पुरा पढ्नुहोस

मकवानपुरमा भेटियोः भोटेलहरा

image
प्रकाशित मिती २०७९-३-१४

मकवानपुरमा भोटेलहरा फेला पर्यो

Last Update On: २०७९-१०-२२
पुरा पढ्नुहोस