logo  शनिवार,११ असार,२०७९(Saturday,25 June,2022 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७९-११-१३

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

Last Update On: २०७९-११-१३
पुरा पढ्नुहोस

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७९-१०-२९

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

Last Update On: २०७९-१०-२९
पुरा पढ्नुहोस

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७९-१०-२४

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना 

Last Update On: २०७९-१०-२४
पुरा पढ्नुहोस

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७९-१०-२२

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको

Last Update On: २०७९-१०-२२
पुरा पढ्नुहोस

सिलवन्दी दरभाउपत्र अाह्नवानको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७९-१०-६

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

Last Update On: २०७९-१०-६
पुरा पढ्नुहोस

मकवानपुरमा भेटियोः भोटेलहरा

image
प्रकाशित मिती २०७९-३-१४

मकवानपुरमा भोटेलहरा फेला पर्यो

Last Update On: २०७९-१०-२२
पुरा पढ्नुहोस