logo  सोमवार,३ वैशाख,२०८१(Monday,15 April,2024 )    +977-9855013005   info@prcm.gov.np Check Email logo नेपाली logo ENG

संपर्क ठेगाना:

 

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
मकवानपुर
बाग्मती प्रदेश , नेपाल 
 


टेलिफोन:
९७७-९८५५०१३००५
Email:

तपाईंका गुनसाहरु पठाउनुहोस्: